ZAPYTAJ DEMO | Zadzwoń do nas, jeśli masz jakieś pytania! +48 22 206 21 85
Jesteś na naszej stronie dla Polski WYBIERZ KRAJ

- POLITYKA PRYWATNOŚCI -

 KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE?

 • Dane osoby odpowiedzialnej. Aphelion Soluciones Informáticas S.L (B97285720). W dalszej części, ADD Informática
 • Adres fizyczny. C/ Helsinki 52, 6B –Entresuelo 1, 2, 4 y 5 – Parc Central. 46900 Torrent, Valencia (Hiszpania)
 • Adres poczty elektronicznej: rgpd@addinformatica.com
 • 961 588 133

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

W ramach różnych czynności wykonywanych w naszej organizacji, wyróżniamy poszczególne rodzaje danych:

 • Dane o charakterze tożsamościowym: Imiona i nazwiska, numery dowodu osobistego / NIP lub równoważne, adres, telefon, inne dane kontaktowe
 • Dane związane z wykształceniem profesjonalistów: poziom wykształcenia, zatrudnienie, między innymi.
 • Informacja handlowa
 • Transakcje dotyczące towarów i usług
 • Obrazki/ Wideo z monitoringu wideo: Dane osobowe klientów, dostawców i pracowników
 • Dane gospodarcze, finansowe i ubezpieczeniowe: Informacje podatkowe, szczegóły konta bankowego, przelewy środków pieniężnych
 • Dane biometryczne: Dotyczące użytkowania Resiplus
 • Dane dotyczące zdrowia: Dotyczące użytkowania Resiplus

W JAKIM CELU I W JAKICH PRZYPADKACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

W ADD Informática dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Klienci: zarządzanie sprzedażą towarów i usług, fakturowanie, księgowość, wypłaty, braki płatnosci, oferty, kosztorysy i umowy, obsługa klienta, kontakt i relacje handlowe.
 • Potencjalni klienci: Prowadzenie śledzenia i możliwości handlowe dla organizacji
 • Dostawcy: zarządzanie zakupami, księgowość, płatności, zarządzanie pokwitowaniami i zamówieniami, kontakt i relacje handlowe
 • Kontakt i Chat Online: odpowiadanie na otrzymane prośby o informacje na temat oferowanych towarów i usług, jak również odpowiadanie na wszelkiego rodzaju pytania wysyłane przez użytkowników
 • Monitoring wideo: Kontrola dostępu do instalacji organizacji i dbałość o bezpieczeństwo towarów i osób w przedsiębiorstwie. Kontrola dostępu dostawców na terenie organizacji, w celu wypełnienia warunków umownych
 • Kandydaci: Prowadzenie wewnętrznych procesów rekrutacji personelu, zarówno obecnych jak i przyszłych.
 • Szkolenia online oraz na miejscu: Obsługa próśb i/lub rezerwacji miejsc na szkoleniach online i na miejscu, jak również zarządzanie udziałem w imprezach firmowych. Za zgodą zainteresowanego, wysyłanie wiadomości handlowych na temat usługi i/lub towarów organizacji.
 • Wsparcie techniczne: Prowadzenie spersonalizowanej pomocy technicznej, zdalne wsparcie techniczne oraz rozwiązywanie spraw i wątpliwości
 • Rejestry rozmów: Skuteczna obsługa rozmów telefonicznych, wykonywanych do organizacji z możliwością ich nagrywania
 • Pokazy na stronie www i na miejscu: Zarządzanie prośbami o obsługę pokazów online i na miejscu. Za zgodą zainteresowanych, wysyłanie wiadomości na temat usług i/lub towarów organizacji.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA DLA PRZETWARZANIA DANYCH?

W organizacji można przetwarzać informacje o charakterze osobowym w celu:

 • Wypełniania zobowiązań wynikających z ustaw i innych przepisów prawnych: przepisów bankowych i finansowych, zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, wypełniania zobowiązań prawnych dotyczących sankcji i embarga, oszustw podatkowych i wypełniania zobowiązań kontrolnych i zawiadomień podatkowych.
 • Wykonywanie umowy: Informacja na temat zamówionych towarów i/lub usług, zarządzanie prośbami.
 • Zgoda: Wchodząc na naszą stronę internetową i wypełniając formularze lub wysyłając dane za pośrednictwem wskazanych mediów elektronicznych, akceptujesz Politykę prywatności. Dzieje się tak dlatego, że działamy na podstawie zgody użytkownika do przetwarzania jego danych. Dodatkowo, informujemy, że będziemy używać informacji o charakterze osobowym jedynie na podstawie niniejszej Polityki prywatności i o charakterze ogólnym, poprosimy o Państwa zgodę na użycie w celach innych niż te, dla których udzielili Państwo zgody na początku. Na koniec, informujemy, że można wycofać zgodę w dowolnym momencie, jedynie kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych, wskazanych w niniejszej polityce prywatności

PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

W ADD Informática dane osobowe są przetwarzane w następujących terminach:

 • Przez okres ustanowiony w przepisach prawa
 • Przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków operacyjnych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane i w celu określenia różnej odpowiedzialności, jaka może wynikać ze wspomnianego celu oraz przetwarzania danych, zgodnie z podanymi powyżej przepisami, oprócz okresów ustalonych w przepisach prawnych i dokumentach, mających niniejszym zastosowanie.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

W celu wywiązania się z opisanych powyżej zobowiązań, możemy udostępniać dane osobowe:

 • Dostawcom usług świadczonych w naszym imieniu
 • władzom sądowniczym, agencjom państwowym lub organom publicznym
 • bankom, kasom oszczędności i wiejskim kasom oszczędności

Nie realizujemy przelewów międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

JAKIE PRAWA MOŻESZ WYKONYWAĆ?

Zgodnie z przepisami europejskimi, masz następujące prawa:

 • Dostępu, prawo do żądania informacji od osoby odpowiedzialnej za pliki, czy twoje dane osobowe są przez nią przetwarzane.
 • Sprostowania, prawo, które umożliwia zainteresowanej osobie żądanie zmiany danych niedokładnych lub niekompletnych.
 • Sprzeciwu, prawo osoby do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych lub zaprzestania przetwarzania danych
 • Automatyczne decyzje indywidualne, prawo do nie bycia przedmiotem decyzji wyłącznie w przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym prawo do opracowania profili, co pociąga skutki prawne wobec niego lub wpływa znacząco w podobny sposób
 • Ograniczenia, prawo do zawieszenia przetwarzania danych osobowych użytkownika w określonych sytuacjach
 • Skasowania lub zatarcia, prawo do skasowania danych osobowych osoby zainteresowanej
 • Przenośność, prawo do żądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, by udostępniła nam dane osobowe w usystematyzowanej formie i czytelnej dla innej osoby odpowiedzialnej.

Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni od dnia jego otrzymania i może być maksymalnie wydłużony o termin 2 miesięcy o ile to będzie konieczne.

Wnioskodawca może wykonywać swoje prawa za pośrednictwem następujących mediów:

 • Poczty elektronicznej wysyłając wniosek na adres rgpd@addinformatica.com, załączając dokumentację poświadczającą tożsamość wnioskodawcy (kopia awersu dowodu osobistego lub dokumentu równoważnego)
 • Na adres C/ Helsinki 52, 6B –Entresuelo 1,2 y 4- Parc Central. 46900 Torrent, Valencia (Hiszpania), załączając dokumentację poświadczającą tożsamość wnioskodawcy (kopia awersu dowodu osobistego lub dokumentu równoważnego)
 • W dowolnym przypadku, można prosić o nadzór ze strony Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych za pośrednictwem jej strony internetowej
ZALOGUJ SIĘ