Program szkolenia:
Personalizacja Planów Wsparcia.
Konfiguracja celów, potrzeb, działań oraz ich powiązywanie.
Realizacja oraz monitorowanie osiągniętych celów.
Integracja z zebraniami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Zadanie praktyczne:
Wypełnianie indywidualnego planu opieki: przykład fizjoterapeuty. Integracja wspólnych celów z pozostałymi członkami zespołu.

Adresaci:
Dyrekcja i pracownicy, którzy mają dostęp do konfiguracji.

Zalecamy udział w 3 webinarach na temat IPW.

ZAREJESTRUJ SIĘ

ZOBACZ WSZYSTKIE

Jeśli klikniesz ten przycisk, Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do organizatorów szkolenia. Następnie, otrzymasz dalsze informacje na ten temat.
**Szkolenia przeprowadzane są w języku hiszpańskim. Aby uzyskać informacje na temat szkoleń w j. polskim lub angielskim, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy comercial@addinformatica.com