Program szkolenia:
Personalizacja ocen.
Dodawanie pól konfiguracyjnych i treści.
Powiązanie ze skalami.
Integracja ze spotkaniami personelu.

Zadanie praktyczne:
Konfiguracja oceny gdzie: skala wsparcia społecznego będze skalą ewentualną i skala LOBO obowiązkową (powinna zostać zrealizowana maksymalnie 6 miesięcy wcześniej).
Dodawanie do oceny listy zadań do wykonania (domyślne nagłówki).

Adresaci:
Dyrekcja i pracownicy, którzy mają dostęp do konfiguracji.

Zalecamy udział w 3 webinarach na temat IPW.

ZAREJESTRUJ SIĘ

ZOBACZ WSZYSTKIE

Jeśli klikniesz ten przycisk, Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do organizatorów szkolenia. Następnie, otrzymasz dalsze informacje na ten temat.
**Szkolenia przeprowadzane są w języku hiszpańskim. Aby uzyskać informacje na temat szkoleń w j. polskim lub angielskim, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy comercial@addinformatica.com